Regulamin Umuru.

§ 1. Ważność do przedsiębiorców i definicje

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich transakcji między nami a konsumentem
ważne w czasie rzędu.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, który zawiera transakcję prawną do celów, ani głównie
można przypisać do ich komercyjnego lub samodzielnej działalności zawodowej (§ 13 BGB).

§ 2. Zawarcie umowy, Przechowywanie umowy

(1) Poniższe zasady dotyczące zawarcia umowy stosuje się do zleceń za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://umuru.com/shop/ .

(2) W przypadku zawarcia umowy wchodzi w życie

⋆UMURU⋆

Landsberger Allee 86

D-10249 Berlin

Deutschland / Niemcy

E-Mail infao@wmuRu.doom

Rejestracja numeru na życzenie

Zarejestruj Amtsgericht Berlin

zawarta.

(3) Prezentacja towarów w naszym sklepie internetowym nie są prawnie wiążące ofertę kontraktu z naszej strony,
ale to tylko jeden niewiążące zaproszenie do konsumenta, Aby zamówić towar. Zamawiając pożądanych towarów konsument jest dla
jest wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży od.

(4) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym stosuje się następujące zasady:
Konsument sprawia wiążącą ofertę kontraktu, przez pomyślnie przechodzi przez przewidywany w naszej procedury składania zamówienia Sklep internetowy.

Zlecenie obejmuje następujące etapy:

1) Wybór pożądanych towarów

2) Potwierdź, klikając przycisk "Zamówienie"

3) Zapoznaj się z informacjami w koszyku

4) Naciśnięcie przycisku "Zamówienie"

5) Zarejestruj się w sklepie internetowym poprzez rejestrację i wprowadzenie szczegółów Zgłaszający (Adres e-mail i hasło).

6) Lub ponownego rozpatrzenia. Sprostowanie do odpowiednich danych wejściowych.

7) Obowiązkowe wysłaniem zamówienia "opłatę za zamówienie", klikając przycisk lub. "Kup"

Konsument może, zanim obowiązkowe po wysłaniu zamówienia poprzez wciśnięcie zawarte w przeglądarce internetowej stosowanej przez niego przycisku "wstecz"
Uzyskaj kontrolę nad informacjami z powrotem do strony, na informacje dostarczone przez klienta są gromadzone i poprawione błędy wejściowe lub. przez zamknięcie
Przeglądarka internetowa, aby anulować proces zamówienia.
Potwierdzamy otrzymanie zamówienia bezpośrednio przez automatycznie wygenerowany e-mail ("Potwierdzenie zamówienia"). Dzięki temu możemy zaakceptować ofertę.

(5) Przechowywanie umowy na zakup poprzez naszym sklepie internetowym : Wyślemy Ci dane zamówień i nasze Warunki Umowy przez
Do e-mail. Warunki w dowolnym czasie i na https://umuru.com/agb/~~number=plural ofert.

Twoje dane zamówienie można uzyskać ze względów bezpieczeństwa nie są już w Internecie.

§3 Ceny, Koszty wysyłki, Płatność, Dojrzałość

(1) Podane ceny zawierają podatek VAT i inne składniki cen. Istnieją również ewentualne koszty wysyłki.

(2) Konsument ma możliwość płacenia

Płatność z góry,

PayPal,

Karta kredytowa(Wiza)

.

(3) Jeżeli konsument wybrał zapłacić z góry, tak zgadza, cena zakupu do zapłaty niezwłocznie po zawarciu.

§4 Dostawa

(1) Jeśli nie mamy jasno określone w opisie produktu, są wszystkie oferowane przez nas produkty gotowe do wysyłki.
Dostawa odbywa się tu później niż w terminie 5 Dni roboczych.
Termin dostawy w przypadku płatności z góry w dniu rozpoczyna się po
Zlecenie płatnicze do pracy pracowników odpowiedzialnych za przelew bankowy i wszystkich innych form płatności w dzień po zawarciu.
Jeżeli termin przypada na sobotę, Niedzielę lub święto państwowe w miejscu dostawy, wygasa z dniem następnego dnia roboczego.

(2) Ryzyko przypadkowej straty i przypadkowego pogorszenia z
co sprzedawane jest również wysyłka zakupu do dostarczenia rzeczy na kupującego na tej over.

§ 5. Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie tytuł własności towaru do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

****************************************************************************************************

§ 6 Odstąpienie od klienta jako konsument:


Prawo odstąpienia od umowy

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy w następujących warunkach do, gdzie konsument jest każda osoba fizyczna, który zawiera transakcję prawną do celów,
głównie handlowych, ani jego ani niezależna działalność zawodowa może być przypisany:

Wycofanie

Masz prawo, wycofać się w ciągu siedmiu dni, podając przyczyny tej umowy.

Okres karencji wynosi siedem dni, od dnia, gdy ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie,
z inna niż przewoźnik, towary odzyskane lub. kapelusz.

Aby skorzystać z prawa, Musisz nas

Umur
Landsberger Allee 86
D-10249 Berlin
E-Mail info@umurw.co
Deutschland / Niemcy

za pomocą jasnego wyjaśnienia swojej decyzji,
do odstąpienia od niniejszej umowy, informować. Możesz upewnić się skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia, Jednakże, nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpienia od niniejszej umowy, mamy wszystkie płatności, otrzymaliśmy od Ciebie, z wyjątkiem
Koszty dostawy (wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają, że jako inny rodzaj dostawy
Oferowany przez nas, wybrali najtańszy Standardowy), niezwłocznie i nie później niż w terminie czternastu dni
spłaty od daty, w którym zgłoszenie zostało otrzymane za pośrednictwem swojej rezygnacji z umowy z nami.
Z tego umorzenia, używamy tego samego sposobu płatności, że w pierwotnym transakcji,
chyba że, z tobą został wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym przypadku będzie opłata w wysokości opłat, ponieważ tego spłaty.

Możemy odmówić spłaty, do czasu otrzymania z powrotem towar z powrotem, lub dopóki nie wykazały,
które zostały zwrócone towary, w zależności od, która jest wcześniejsza.

Niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż siedem dni od dnia, mają towar, kupić o nas
Naucz unieważnienie tej umowy, wrócił do nas lub przekazać. Termin jest zachowany,,
W przypadku wysłania towaru przed upływem terminu siedmiu dni.

Możesz ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Koniec unieważnienia

****************************************************************************************************

 

§7 Widerrufsformular

Widerrufsformular

(Jeśli chcesz, aby odstąpić od umowy, Następnie wypełnij ten formularz i wysłać go z powrotem.)

An :

Umuru Landsberger Allee 86. D-10249 Berlin Deutschland / Germany E-Mail info@wmurw.com. Niniejszym informuję(n) Ja / my (*) przeze mnie / nas (*) zawarła umowę na zakup następujących produktów (*)/świadczenie następującej usługi (*)_____________________________________________________Bestellt Am (*)/wsiadać (*)

__________________

Nazwa / konsumentów(s)

_____________________________________________________

Adres / konsumentów(s)
_____________________________________________________

Podpis / konsumentów(s) (tylko wiadomość na papierze)

__________________

Data

__________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

§ 8 Gwarancja

Przepisy rękojmi.

§ 9 Język umowy

Gdy umowa jest wyłącznie język niemiecki dostępne.

****************************************************************************************************

§10 Obsługa klienta


Nasz dział obsługi klienta na pytania, A skarg jest dostępne w dni powszednie od
10:00 am do 17:00 Zegar na podstawie

E-Mail: info@wmuru.com

dostępny.

****************************************************************************************************

Regulamin obowiązuje od marca 2021 r

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów zgodnie z art. 14 ABS. 1 ODR-VO i § 36 VSBG:

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS) gotowe, ty pod https://ec.europa.eu/consumers/odr odnaleźć. Aby wziąć udział w procedurze rozstrzygania sporów przed sąd arbitrażowy konsument nie są wymagane i nie jest gotowy.