Podmienky Umuru.

§1 Platnosť voči podnikateľom a definície

(1) Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky transakcie medzi nami a spotrebiteľom
platné v čase objednávky.

Spotrebiteľ je každá fyzická osoba,, kto vstúpi do právneho úkonu na účely, ani prevažne
možno pripísať na vrub ich obchodné alebo nezávislú odbornú činnosť (§ 13 BGB).

§ 2 Uzatvorenie zmluvy, Skladovanie zmluvy

(1) Nasledujúce ustanovenia o uzatvorení zmluvy sa vzťahujú na objednávky cez náš https://www.https.com/shop://umuru.com/shop/ .

(2) V prípade uzatvorenia zmluvy do platnosti

⋆UMURU⋆

Landsberger Allee 86

D-10249 Berlín

Deutschland / Germany

E-Mail info@umuru.com

Registračné číslo k dispozícii na vyžiadanie

Zaregistrujte Obvodný súd Berlín

dospela k záveru,.

(3) Prezentácia tovaru v našom internetovom obchode nie sú právne záväzné ponuku zmluvy z našej strany,
ale sú len jedným nezáväzné pozvanie na spotrebiteľov, Pre objednanie tovaru. Objednaním požadovaný tovar spotrebiteľ je pre
to záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy zo.

(4) Po obdržaní objednávky v našom internetovom obchode platia nasledujúce pravidlá:
Spotrebiteľ je záväznú ponuku zmluvy, tým, že úspešne prejde plánovaná do nášho objednávkového procesu Internet Shop.

Poradie zahŕňa nasledujúce kroky:

1) Výber požadovaných výrobkov

2) Potvrďte kliknutím na tlačidlo "Objednať"

3) Skontrolujte informácie v nákupnom košíku

4) Stlačením tlačidla "Pokladňa"

5) Prihlásiť sa v internetovom obchode pomocou registrácie a zadania podrobností žiadateľ (E-mailové adresy a hesla).

6) Alebo prehodnotenia. Oprava príslušný vstupný údajov.

7) Povinné odoslaním objednávky "Objednávka poplatok" kliknutím na tlačidlo, alebo. "Kúpiť"

Spotrebiteľ môže pred záväzným po odoslaní objednávky stlačením obsiahnutý v internetovom prehliadači ho použil tlačidlo "späť" podľa
Získať kontrolu nad jeho informácií späť na webových stránkach, Na základe informácií poskytnutých zákazníkom sú zhromažďované a opravené vstupné chyby alebo. by uzavretím
Internetový prehliadač pre zrušenie procesu objednávky.
Potvrdzujeme prijatie Vašej objednávky priamo cez automaticky generované e-mailom ("Potvrdenie objednávky"). S týmto sme sa prijať ponuku.

(5) Skladovanie zmluvy o nákupe prostredníctvom našom internetovom obchode : Zašleme Vám dáta objednávok a naše Zmluvné podmienky podľa
Ak chcete e-mailom. K zmluvným podmienkam sa môžete kedykoľvek dostať aj na https://umuru.com/agb/~~number=plural výpisy.

Váš košík dát možno pristupovať z bezpečnostných dôvodov už nie je na Internete.

§3 Ceny, Náklady na dopravu, Splátka, Splatnosť

(1) Ceny sú uvedené vrátane DPH a ďalších zložiek ceny. Okrem toho všetky náklady na dopravu.

(2) Spotrebiteľ má možnosť platenia

Platba vopred,

PayPal,

Kreditná karta(Visa)

.

(3) Ak spotrebiteľ zvolil zaplatiť vopred, tak on súhlasí s tým,, kúpna cena má byť zaplatená okamžite po uzatvorení.

§4 Dodávka

(1) Ak sme sa jasne uvedené v popise produktu, sú všetky výrobky ponúkané nami pripravené na odoslanie.
Dodávka tu bude najneskôr vykonaná do 5 Pracovné dni.
Lehota na dodanie v prípade platby vopred na deň začína po
Platobný príkaz k útoku na pracovníkov zodpovedných za bankovým prevodom a všetky ostatné formy platenia v deň po uzavretí.
Ak lehota pripadá na sobotu, Nedeľa alebo štátny sviatok v mieste dodania, uplynie nasledujúci pracovný deň.

(2) Riziko náhodnej straty a náhodného zhoršenia
predávaná vec je tiež odoslanie nákupu až do vydania veci na kupujúceho na tejto Over.

§5 Výhrada vlastníctva

Vyhradzujeme si právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

****************************************************************************************************

§ 6 Odňatie zákazníka ako spotrebiteľa:


Právo odstúpiť od zmluvy

Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy podľa týchto podmienok na, kde spotrebiteľ je každá fyzická osoba,, kto vstúpi do právneho úkonu na účely,
prevažne ani komerčné, ani jej nezávislú odbornú činnosť môže byť pripisovaná:

Odstúpenie

Máte právo, túto zmluvu odvolať do siedmich dní s uvedením dôvodov.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je sedem dní, odo, keď vy alebo tretia strana určená vami,
z inej než dopravcu, tovar alebo možný opätovné privlastnenie. klobúk.

Ak chcete využiť svoje právo, Musíte nás

Umur
Landsberger Allee 86
D-10249 Berlín
E-Mail info@umuru.com
Deutschland / Germany

prostredníctvom jasného vysvetlenia svojho rozhodnutia,
odstúpiť od tejto zmluvy, informovať. Môžete si istý použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, Avšak, to nie je povinné.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, máme vás všetky platby, sme dostali od vás, okrem
Dodacie náklady (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z, že vás ako iný typ dodávky
Ponúkaný nami, vybrali najlacnejšie Štandardné), bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní
splatiť od dátumu, dňa, keď bola oznámenie bolo prijaté prostredníctvom svojho odstúpenia od tejto zmluvy s nami.
Pre túto vykúpenie, používame rovnaký spôsob platby, ktoré ste použili v pôvodnej transakcie,
ibaže, s tebou bolo výslovne dohodnuté inak; V každom prípade vám bude účtovaný poplatok z dôvodu tohto splácania.

Môžeme odmietnuť splácať, kým sme dostali späť tovar späť, alebo kým ste preukázali,
že ste sa vrátili tovar, v závislosti na, čo je skorší.

Tovar máte ihneď a v každom prípade najneskôr do siedmich dní od dátumu, kúpiť o nás
Učiť zrušenie tejto zmluvy, sa vrátil k nám, alebo odovzdať. Lehota je splnená,
ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty siedmich dní.

Tie nesú priame náklady na vrátenie tovaru.

Koniec zrušenie

****************************************************************************************************

 

§7 Widerrufsformular

Widerrufsformular

(Ak chcete odstúpiť od zmluvy, Potom vyplňte tento formulár a pošlite ho späť.)

An :

Umuru Landsberger Allee 86. D-10249 Berlín Nemecko / Nemecko E-mail info@umuru.com. Pritom dať výpoveď(n) I / my (*) vedľajšej mnou / nami (*) uzatvorená zmluva o kúpe týchto produktov (*)/poskytovanie týchto služieb (*)_____________________________________________________Bestellt Am (*)/pokračovať (*)

__________________

Meno / spotrebiteľa(s)

_____________________________________________________

Adresa / spotrebiteľa(s)
_____________________________________________________

Podpis / spotrebiteľa(s) (iba správy na papieri)

__________________

Dátum

__________________

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

§8 Záruka

Ustanovenia zákonnej záruky.

§ 9 Zmluva Jazyk

Keď zmluva jazykom je výhradne nemecky dispozícii.

****************************************************************************************************

§10 Zákaznícky servis


Náš zákaznícky servis pre otázky, A sťažnosti je k dispozícii vo všedné dni od
10:00 Hodiny hore 17:00 Hodiny pod

E-Mail: vfo@umuru.com

k dispozícii.

****************************************************************************************************

Obchodné podmienky z marca 2021

Alternatívne riešenie sporov podľa čl. 14 Abs. 1 ODR-VO a § 36 OLMJ:

Európska Komisia poskytuje platformu pre riešenie sporov online (OS) pripravený, vidíte https://ec.europa.eu/consumers/odr nájsť. Nie sme povinný a ochotní zúčastňovať sa konaní na riešenie sporu pred zmierovací výbor spotrebiteľa.