• Thanh toán bằng PayPal; Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, nếu bạn không có một tài khoản PayPal.

  • Thực hiện thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Lưu ý quan trọng: Vui lòng nhập các đơn đặt hàng trong việc sử dụng. Đơn hàng của bạn thường là, khi thanh toán của bạn đã được nhận.