روش حمل و نقل.

آلمانی AG پست – DHL و یا هرمس گروه آلمان جیامبیایچ


حمل و نقل داخلی در سراسر آلمان 3,95 €.

حمل و نقل رایگان 49,- سفارش یورو


حمل و نقل بین المللی (اتحادیه اروپا) 7,99- €

حمل و نقل رایگان 75,- سفارش یورو


حمل و نقل بین المللی (در سرتاسر جهان) 12,99- €.

حمل و نقل رایگان 120,- سفارش یورو


ردیابی حمل و نقل: شما می توانید وضعیت حمل و نقل بین المللی Maxibrief / بسته بندی خود را ردیابی آنلاین به هر زمان با ID حمل و نقل در ردیابی.

همه محموله خواهد شد از طریق پست ثبت نام شده ارسال.

هنگام نوشتن ابزار عبور در خانه- و حمل و نقل خود را در خارج از کشور شخصا به گیرنده یا یک دریافت کننده مجاز * * * *. این را تایید دریافت نامه های ثبت شده با امضای خود. شما می توانید دریافت در ردیابی حمل و نقل در اینترنت نمایش.

* پذیرش برای مجاز. B. همسر یا نماینده مجاز.