ఉపసంహరణ

మీరు హక్కు, binnen sieben Tagen mit Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt sieben Tage, తేదీ నుండి, మీరు లేదా ఒక మూడవ పార్టీ మీరు సూచించాయి ఉన్నప్పుడు,
క్యారియర్ కంటే ఇతర, వస్తువుల రిపోస్సేస్సేడ్ లేదా. టోపీ.

మీ కుడి వ్యాయామం, మీరు మాకు అవసరం

Umur
ల్యాండ్స్‌బెర్గర్ అల్లీ 86
D-10249 బెర్లిన్
E-Mail info@umuru.com

స్పష్టమైన ప్రకటన ద్వారా (z.B. ఒక మెయిల్ లేఖ ద్వారా అంత్యక్రియలు, ఫ్యాక్స్ లేదా ఇ-మెయిల్) మీ మనస్సు,
ఈ ఒప్పందం నుంచి వైదొలగేందుకు, తెలియజేయడానికి. మీరు ఖచ్చితంగా జత మోడల్ ఉపసంహరణ రూపం ఉపయోగించవచ్చు, అయితే, ఈ తప్పనిసరి కాదు.

ఉపసంహరణ యొక్క పర్యవసానాల

మీరు ఈ ఒప్పందం నుంచి వైదొలగేందుకు ఉంటే, మేము మీరు అన్ని చెల్లింపులు, మేము మీ నుండి అందింది, außer der
డెలివరీ ఖర్చులు (అదనపు ఖర్చులు తప్ప, నుండి ఫలితంగా, మీరు ఆ డెలివరీ యొక్క వేరొక రకం గా
మాకు అందించే, చౌకైన ప్రామాణిక ఎంచుకున్న), వెంటనే మరియు తరువాత పద్నాలుగు రోజుల్లోపు కంటే
తేదీ నుండి తిరిగి చెల్లించవలసిన, ఇది న నోటిఫికేషన్ మాకు ఈ ఒప్పందం యొక్క మీ రద్దు ద్వారా అందింది.
ఈ విముక్తి కోసం, మేము చెల్లింపు యొక్క అదే పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు, మీరు అసలు లావాదేవీ లో ఉపయోగించిన,
తప్ప, మీరు స్పష్టంగా లేకపోతే అంగీకరించింది ఉంది తో; ఏ సందర్భంలో మీరు ఎందుకంటే ఈ తిరిగి చెల్లించే ఫీజు వసూలు చేయబడుతుంది.

మేము తిరిగి చెల్లించవలసిన తిరస్కరించవచ్చు, మేము వస్తువులు తిరిగి తిరిగి అందింది వరకు, లేదా మీరు ప్రదర్శించాయి వరకు,
మీరు వస్తువులు తిరిగి చేసిన, ఆధారపడి, ఇది ముందు జరిగింది.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen sieben Tagen ab dem Tag, మా గురించి కొనుగోలు
ఈ కాంట్రాక్టు రద్దు నేర్పండి, మాకు లేదా అందచేయాలని తిరిగి. గడువు కలుసుకున్నారు,
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von sieben Tagen absenden.

మీరు వస్తువులు తిరిగి ప్రత్యక్ష ఖర్చు భరించలేక.

రద్దు ఎండ్