Villkor Umuru.

§1 giltighet mot entreprenörer och definitioner

(1) Följande villkor gäller för alla transaktioner mellan oss och en konsument
gäller vid tidpunkten för beställning.

En konsument är en fysisk person, som går in i en rättshandling för ändamål, varken den övervägande
kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet (§ 13 BGB).

§2 ingåendet av ett avtal, Lagring av kontrakt

(1) Följande regler om ingående av avtalet gäller beställningar via vår internetbutik https://umuru.com/shop/ .

(2) När det gäller avtalets ingående träder i kraft

⋆UMURU⋆

Landsberger Allee 86

D-10249 Berlin

Deutschland / Tyskland

E-post info@imuru.com

Registernummer på begäran

Registrera Amtsgericht Berlin

slutsatsen.

(3) Presentationen av varor i vår webbshop är inte juridiskt bindande avtal erbjudande från vår sida,
men är bara en icke-bindande uppmaning till konsumenten, För att beställa varor. Genom att beställa de önskade varorna konsumenten är för
det bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal från.

(4) Vid mottagandet av en order i vår webbshop gäller följande regler:
Konsumenten gör ett bindande avtal erbjudande, genom att skickligt genom den planerade i vår Internet Shop orderförfarandet.

Ordern omfattar följande steg:

1) Urval av de önskade varorna

2) Bekräfta genom att klicka på "Beställ" -knappen

3) Kontrollera informationen i din varukorg

4) Genom att trycka på knappen "Kassa"

5) Logga in internet butik genom att registrera och skriva in Sökande detaljer (E-postadress och lösenord).

6) Eller omprövning. Rättelse till respektive indata.

7) Obligatorisk skicka ordern "Avgift för" genom att klicka på knappen eller. "Köp"

Konsumenten kan innan det obligatoriska efter att ha skickat ordning genom att trycka den inneslutna i webbläsaren som används av honom "bakåt" -knappen
Ta kontroll över sin information tillbaka till webbplatsen, på den information som kunden samlas in och inmatningsfel korrigeras eller. genom att stänga
Webbläsare för att annullera ordern processen.
Vi bekräftar mottagandet av din beställning direkt via ett automatiskt genererat e-post ("Orderbekräftelse"). Med detta accepterar vi ditt erbjudande.

(5) Lagring av köpavtal via vår Internetbutik : Vi kommer att skicka dig orderdata och våra allmänna villkor av
Till e-post. Villkoren när som helst och på https://umuru.com/agb/~~number=plural listor.

Dina orderdata kan nås av säkerhetsskäl inte längre på Internet.

§3 priser, Fraktkostnader, Betalning, Löptid

(1) Priserna är inklusive moms och andra priskomponenter. Det finns också tänkbara fraktkostnader.

(2) Konsumenten har möjlighet att betala med

Förskottsbetalning,

PayPal,

Kreditkort(Visum)

.

(3) Om konsumenten har valt att betala i förskott, så han håller, det inköpspris som skall betalas omedelbart efter det att.

§4 Leverans

(1) Om vi ​​inte har klart och tydligt i produktbeskrivningen, alla produkter som erbjuds av oss redo för sjöfarten.
Leverans kommer att ske här senast 5 Arbetsdagar.
Tidsfristen för leverans vid betalning i förskott på dagen börjar efter
Betalning för att köra på den personal som ansvarar för banköverföring och alla andra former av betalning på dagen efter det att.
Om förfallodagen infaller på en lördag, Söndag eller helgdag på leveransorten, det skall upphöra att gälla den nästa bankdag.

(2) Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktliga försämring av
sak som säljs är också avsändande av köp tills leverans av saken till köparen om detta över.

§5 Äganderättsförbehåll

Vi förbehåller oss äganderätten till varorna tills full betalning av köpeskillingen.

****************************************************************************************************

§ 6 Återkallelse av kunden som konsument:


Ångerrätt

Konsumenterna har en ångerrätt enligt följande villkor till, där konsumenten är en fysisk person, som går in i en rättshandling för ändamål,
övervägande varken kommersiellt eller dess oberoende yrkesverksamhet kan tillskrivas:

Utträde

Du har rätt, att dra sig tillbaka inom sju dagar anger skälen detta kontrakt.

Karenstiden är sju dagar, från och med den dag, när du eller en tredje part, som du anger,
av annat än bäraren, varorna har återtas eller. hatt.

Att utöva din rätt, Du behöver oss

Umur
Landsberger Allee 86
D-10249 Berlin
E-post info@umuru.med
Deutschland / Tyskland

med hjälp av en tydlig förklaring av ditt beslut,
att frånträda avtalet, underrätta. Du kan säkert använda den bifogade standardblankett, emellertid är detta inte obligatoriskt.

Konsekvenser av Återkallande

Om du frånträda avtalet, Vi har du alla betalningar, vi har fått från dig, utom
Fraktkostnad (med undantag för de extra kostnader, som följer av, att du som en annan typ av leverans
Som erbjuds av oss, har valt billigast Standard), omedelbart och senast inom fjorton dagar
återbetala från den dag, där anmälan har tagits emot via din uppsägning av avtalet med oss.
För denna inlösen, använder vi samma betalningssätt, som du använde i den ursprungliga transaktionen,
såvida, med dig uttryckligen har avtalats; i alla fall du kommer att debiteras avgifter på grund av denna återbetalning.

Vi kan vägra att återbetala, förrän vi har fått tillbaka varan tillbaka, eller tills du har visat,
att du har återvänt varan, beroende på, vilket är den tidigare.

Du har varorna omedelbart och under alla omständigheter senast sju dagar från den dag, att köpa om oss
Lär återkallande av detta avtal, returneras till oss eller att lämna över. Tidsfristen är uppfyllt,
om du skickar varorna innan tidsfristen på sju dagar.

Du bär den direkta kostnaden för att skicka tillbaka varan.

Slutet av annullering

****************************************************************************************************

 

§7 Widerrufsformular

Widerrufsformular

(Om du vill frånträda avtalet, Sedan fyll i formuläret och skicka det tillbaka.)

En :

Umuru Landsberger Allee 86. D-10249 Berlin Tyskland / Tyskland E-post info@imuru.cdenm. Meddelar härmed(n) Jag / vi (*) den av mig / oss (*) ingått avtal om köp av följande produkter (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)_____________________________________________________Bestellt Am (*)/få på (*)

__________________

Namn / konsument(s)

_____________________________________________________

Adress / konsument(s)
_____________________________________________________

Underskrift / konsument(s) (bara meddelande på papper)

__________________

Datum

__________________

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

§8 Garanti

De lagstadgade garantivillkor.

§ 9 Contract Språk

När kontraktet språket är uteslutande Tyska tillgänglig.

****************************************************************************************************

§10 kundtjänst


Vår kundtjänst för frågor, Och klagomål är tillgängliga vardagar från
10:00 är att 17:00 Klocka enligt

E-post: jagnfo@imuru.com

tillgänglig.

****************************************************************************************************

Villkor från och med mars 2021

Alternativ tvistlösning enligt art. 14 Magmuskler. 1 ODR-VO och § 36 VSBG:

Europeiska kommissionen ger en plattform för online-tvistlösning (DEN) färdig, dig under https://ec.europa.eu/consumers/odr hitta. För att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsument skiljenämnd vi inte behövs och inte redo.