Bidrag hänvisade till § 5 TMG:
De där: http://www.e-recht24.de
Ansvarsfriskrivning (varning)
Ansvar för innehåll
Som tjänsteleverantör är vi i enlighet med § 7 Punkt 1 i den tyska telemedialagen (TMG) ansvarar för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt allmän lag. Till § 8 till § 10 Vi är dock inte skyldiga att TMG som tjänsteleverantör, för att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller till forskningsförhållanden, som indikerar olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik juridisk överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana juridiska överträdelser tar vi bort detta innehåll omedelbart.
Ansvar för länkar
Vår tjänst innehåller länkar till tredje parts webbplatser, vi har inget inflytande på deras innehåll. Vi kan därför inte ta något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser när de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för överträdelse. Så snart vi blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.
upphovsrätt
Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Reproduktionen, Bearbetning, Distribution och all slags exploatering utanför upphovsrättsgränserna kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Skapare. Nedladdningar och kopior av denna sida är endast avsedda för privat bruk, inte tillåtet för kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna sida inte skapades av operatören, tredje parts upphovsrätt respekteras. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Skulle du ändå bli medveten om upphovsrättsintrång, vi ber om en motsvarande ledtråd. Om vi ​​blir medvetna om lagliga överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Dataskyddsförklaring:
Integritet
Användningen av vår hemsida är oftast ingen indikation av personuppgifter möjliga. Insamlingen av alla personuppgifter (Till exempel, Namn, Adress eller e-postadresser) att debiteras, detta görs, så långt som möjligt, på frivillig basis. Dessa data är inte utan ditt uttryckliga medgivande till tredje part.
Vänligen notera, att dataöverföring via Internet (z.B. när du kommunicerar via e-post) Kan visa luckor i säkerheten. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.
Vi motsätter oss härmed uttryckligen användningen av de kontaktuppgifter som publiceras som en del av avtrycksskyldigheten av tredje part att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Sidans operatörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, såsom skräppost, före.

Sekretesspolicy för användning av Facebook plugins (Like-knapp)
På våra sidor är Plugins sociala nätverket Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien, 94025, USA) integrerad. Du kan känna igen Facebook-plugins genom Facebook-logotypen eller „Like-knapp“ („Gillar“) På den här sidan. Du hittar en översikt över Facebook-plugins här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
När du besöker våra sidor, en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern upprättas via plugin. Detta ger Facebook informationen, att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du Facebook på „Like-knapp“ klicka medan du är inloggad på ditt Facebook-konto, du kan länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vänligen notera, att vi som leverantör av sidorna inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller deras användning av Facebook. Du hittar mer information om detta i Facebooks integritetspolicy på http://de-de.facebook.com/policy.php
Om du inte vill, att Facebook kan tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt Facebook-användarkonto, logga ut från ditt Facebook-användarkonto.

Sekretesspolicy för användning av Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. („Google“). Google Analytics använder. „Småkakor“, Textfiler, som lagras på din dator och aktivera analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan överförs vanligtvis till en server Google i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats din IP-adress från Google kommer att förkortas inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Endast i undantagsfall är hela IP-adressen överförs till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av den här webbplatsen Google kommer att använda denna information, i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter på webbplatsen aktiviteter samt ge andra med webbplatsen och internetrelaterade tjänster till webbplatsen ägare. Genomförs som en del av Google Analytics som din webbläsare skickar IP-adress kan inte slås samman med andra uppgifter som innehas av Google.
Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare; Men vi påpeka, att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning i detta fall. Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och i samband med din användning av webbplatsen (inkl. Din IP-adress) förhindra att Google och behandling av dessa uppgifter från Google, genom att ladda ner och installera tillgängliga på följande länk webbläsare plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl = de.

Sekretesspolicy för att använda Google Adsense
Denna webbplats använder Google AdSense, en tjänst för integrering av annonser från Google Inc.. („Google“). Google AdSense använder så kallade. „Småkakor“, Textfiler, som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Google AdSense använder också så kallade webbfyrar (osynliga bilder). Dessa webbfyrar kan användas för att utvärdera information som besökartrafik på dessa sidor.
Den information som genereras av cookies och webbfyrar om användningen av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och leverans av reklamformat överförs till en Google-server i USA och lagras där. Denna information kan skickas av Google till avtalspartner från Google. Google kommer dock inte att slå ihop din IP-adress med annan information som lagras om dig.
Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta; Men vi påpeka, att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla omfattning. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av de uppgifter som Google samlar in om dig på det sätt som beskrivs ovan och för det syfte som anges ovan.

Sekretesspolicy för användning av Google +1
Insamling och spridning av information:
Du kan använda Google + 1-knappen för att publicera information över hela världen. Du och andra användare får personligt innehåll från Google och våra partners via Google + 1-knappen. Google lagrar både informationen, att för en halt +1 Har givit, samt information om sidan, du kan hitta på att klicka +1 tittade. Din +1 kan användas som anteckningar tillsammans med ditt profilnamn och foto i Googles tjänster, som i sökresultat eller i din Google-profil, eller visas någon annanstans på webbplatser och annonser på Internet.
Google registrerar information om din en aktivitet i, för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att kunna använda Google + 1-knappen, behöver du en globalt synlig, offentliga profil i Google, som måste innehålla åtminstone det namn som valts för profilen. Detta namn används i alla Googles tjänster. I vissa fall kan detta namn också ersätta ett annat namn, som du använde när du delade innehåll via ditt Google-konto. Identiteten på din Google-profil kan visas för användarna, som känner till din e-postadress eller har annan identifierande information om dig.

Använda den insamlade informationen:
Utöver de syften som beskrivs ovan kommer informationen du tillhandahåller att användas i enlighet med gällande Googles dataskyddsbestämmelser. Google kan publicera sammanfattad statistik om +1-aktiviteter för användare eller. dem till användare och partners, som förläggare, Annonsörer eller länkade webbplatser.

Sekretesspolicy för användning av Twitter
Funktioner av Twitter tjänsten integreras på våra sidor. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Svit 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionen „Re-Tweet“ de webbplatser du besöker är länkade till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. Dessa data överförs också till Twitter.
Vänligen notera, att vi som leverantör av webbplatsen inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller om användningen av Twitter. Du hittar mer information om detta i Twitters dataskyddsdeklaration på http://twitter.com/privacy.
Du kan ändra dina dataskyddsinställningar på Twitter i kontoinställningarna på http://twitter.com/account/settings ändring.

Information, Deletion, Blockering
Du har alltid rätt till fri information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och destination och syftet med databehandlingen samt en rätt till rättelse, Blockering eller radering av dessa data. Du kan när som helst kontakta oss via webbplatsoperatörens adress i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Klagomålsförfarande

Alternativ tvistlösning enligt art. 14 Magmuskler. 1 ODR-VO och § 36 VSBG:

Europeiska kommissionen ger en plattform för online-tvistlösning (DEN) färdig, dig under https://ec.europa.eu/consumers/odr hitta. För att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsument skiljenämnd vi inte behövs och inte redo.