Wycofanie

Masz prawo, wycofać się w ciągu siedmiu dni, podając przyczyny tej umowy.

Okres karencji wynosi siedem dni, od dnia, gdy ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie,
z inna niż przewoźnik, towary odzyskane lub. kapelusz.

Aby skorzystać z prawa, Musisz nas

Umur
Landsberger Allee 86
D-10249 Berlin
E-Mail infao@umuru.com

poprzez wyraźnym deklaracji (z.B. wysłane listem pocztowym, Faks, e-mail) na głowie,
do odstąpienia od niniejszej umowy, informować. Możesz upewnić się skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia, Jednakże, nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpienia od niniejszej umowy, mamy wszystkie płatności, otrzymaliśmy od Ciebie, z wyjątkiem
Koszty dostawy (wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają, że jako inny rodzaj dostawy
Oferowany przez nas, wybrali najtańszy Standardowy), niezwłocznie i nie później niż w terminie czternastu dni
spłaty od daty, w którym zgłoszenie zostało otrzymane za pośrednictwem swojej rezygnacji z umowy z nami.
Z tego umorzenia, używamy tego samego sposobu płatności, że w pierwotnym transakcji,
chyba że, z tobą został wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym przypadku będzie opłata w wysokości opłat, ponieważ tego spłaty.

Możemy odmówić spłaty, do czasu otrzymania z powrotem towar z powrotem, lub dopóki nie wykazały,
które zostały zwrócone towary, w zależności od, która jest wcześniejsza.

Niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż siedem dni od dnia, mają towar, kupić o nas
Naucz unieważnienie tej umowy, wrócił do nas lub przekazać. Termin jest zachowany,,
W przypadku wysłania towaru przed upływem terminu siedmiu dni.

Możesz ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Koniec unieważnienia