Bảo mật

Việc sử dụng trang web của chúng tôi thường không có dấu hiệu của dữ liệu cá nhân có thể. Các bộ sưu tập của bất kỳ dữ liệu cá nhân (Ví dụ, Name,
Địa chỉ hoặc email địa chỉ) được tính, này được thực hiện, càng nhiều càng tốt, trên cơ sở tự nguyện. Những dữ liệu này không phải không có sự đồng ý của bạn cho bên thứ ba.

Xin lưu ý, việc truyền dữ liệu qua Internet (ví dụ
khi giao tiếp qua e-mail) Có thể thấy lỗ hổng bảo mật.
Một bảo vệ hoàn toàn dữ liệu khỏi bị truy cập trái phép của các bên thứ ba không phải là
có thể được.

Việc sử dụng các công bố theo nhiệm vụ dấu ấn
do các bên thứ ba về việc đưa người không được yêu cầu
Quảng cáo và thông tin vật liệu được hướng bị loại trừ.
Các nhà điều hành trang web rõ ràng đặt bước pháp lý
trong trường hợp của không được yêu cầu gửi các thông tin quảng cáo, chẳng hạn như thư rác e-mail,
trước.

 

Quy định bảo mật cho việc sử dụng Facebook plugins
(Giống như-Button)

Trên các trang của chúng tôi là Plugins mạng xã hội Facebook
(Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, Hoa Kỳ) tích hợp.
Các plugin Facebook, bạn đồng ý với các biểu tượng Facebook hay
các “Giống như-Button” (“Likes”) trên trang này. Tổng quan
về các plugin Facebook có thể được tìm thấy ở đây:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Nếu trang của chúng tôi
lần, là plugin thiết lập một kết nối trực tiếp giữa bạn
Trình duyệt sản xuất và máy chủ Facebook. Facebook nhận
Thông tin chết, rằng với địa chỉ IP của bạn, chúng tôi
đã truy cập. Nếu bạn để Facebook “Giống như-Button” bấm trong khi
Bạn đang đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn, bạn có thể xem nội dung
liên kết của chúng tôi về các trang profile Facebook của bạn. Kết quả là,
Gán Facebook truy cập các trang của chúng tôi vào tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi
chỉ ra, rằng chúng tôi là nhà cung cấp các trang web không có kiến ​​thức về
Nội dung của dữ liệu truyền và sử dụng chúng thông qua Facebook
nhận. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong các
Quy định bảo mật facebook dưới

http://de-de.facebook.com/policy.php

Nếu bạn không muốn, rằng Facebook truy cập các trang của chúng tôi để bạn
Có thể chỉ định người dùng tài khoản Facebook, vui lòng đăng của bạn
Tài khoản người dùng Facebook.

 

Quy định bảo mật cho việc sử dụng Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google Inc. (“Google”). Sử dụng Google Analytics. “Cookies”, Tập tin văn bản, được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép phân tích sử dụng của bạn của trang web. Các thông tin được tạo ra bởi cookie về việc bạn sử dụng trang web này thường được chuyển giao cho một máy chủ của Google ở ​​Mỹ và lưu trữ ở đó. Trong trường hợp kích hoạt của IP ẩn danh trên trang web này địa chỉ IP của bạn từ Google sẽ được cắt ngắn trong các nước thành viên của Liên minh châu Âu hoặc các bên khác để Hiệp định về Khu vực Kinh tế châu Âu.

Chỉ trong trường hợp đặc biệt là các địa chỉ IP toàn được chuyển đến một máy chủ của Google ở ​​Mỹ và rút ngắn có. Thay mặt cho các nhà điều hành của trang web này Google sẽ sử dụng thông tin này, để đánh giá việc sử dụng các trang web, biên soạn các báo cáo về các hoạt động của website và cung cấp khác với trang web và các dịch vụ liên quan đến internet để các chủ sở hữu trang web. Được thực hiện như một phần của Google Analytics mà trình duyệt của bạn gửi địa chỉ IP không thể được sáp nhập với các dữ liệu khác được tổ chức bởi Google.

Bạn có thể từ chối việc sử dụng các cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên phần mềm trình duyệt của bạn; Tuy nhiên, chúng tôi chỉ ra, mà bạn có thể không có khả năng sử dụng tất cả các chức năng của trang web này đến mức độ đầy đủ của họ trong trường hợp này. Bạn cũng có thể ngăn chặn các dữ liệu được tạo ra bởi các cookie và liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web (incl. Địa chỉ IP của bạn) ngăn chặn để Google và xử lý các dữ liệu của Google, bằng cách tải về và cài đặt sẵn tại liên kết sau trình duyệt Plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Quy định bảo mật để sử dụng Google Adsense

Trang web này sử dụng Google AdSense, một dịch vụ cho bao gồm cả
quảng cáo từ Google Inc. (“Google”). Google AdSense
sử dụng cái gọi là “Cookies”, Tập tin văn bản, trên máy tính của bạn
được lưu trữ và phân tích việc sử dụng các trang web
cho phép. Google AdSense cũng sử dụng cái gọi là đèn hiệu web
(hình ảnh vô hình). Thông qua các cảnh báo web này, thông tin
được đánh giá là lưu lượng truy cập vào các trang này.

Các thông tin được tạo ra bởi các tập tin cookie và các cảnh báo trên web
việc sử dụng các trang web này (bao gồm địa chỉ IP của bạn) và
Cung cấp các định dạng quảng cáo tới một máy chủ Google
chuyển đến Mỹ và lưu trữ ở đó. Thông tin này có thể
được thông qua từ Google cho các nhà thầu của Google tiếp tục.
Google là địa chỉ IP của bạn, nhưng không phải với người khác của bạn
Hợp nhất dữ liệu được lưu trữ.

Bạn có thể sử dụng các tập tin cookie bằng cách chọn thích hợp
Tránh đặt các phần mềm trình duyệt của bạn; Xin lưu ý, tuy nhiên
ngoài, mà trong trường hợp này bạn có thể không phải tất cả
Có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của trang web này. By
Sử dụng trang này bạn có đồng ý với việc chế biến
về bạn thu thập dữ liệu của Google trong các mô tả trước đây
Cách đồng ý và cho các mục đích đặt ra ở trên.

 

Chính sách bảo mật cho việc sử dụng của Google +1

Thu thập và phổ biến thông tin:

Sử dụng các nút Google +1, bạn có thể nhận được thông tin trên toàn thế giới
xuất bản. Về nút +1 của Google, bạn và khác
Người dùng cá nhân hóa nội dung từ Google và các đối tác của chúng tôi. Google
lưu trữ cả các thông tin, rằng đối với một nội dung +1 được
có, cũng như thông tin về trang, bạn có thể tìm thấy trên cách nhấn
+1 xem. Của bạn +1 có thể được sử dụng như bằng chứng cùng với bạn
Tên hồ sơ và ảnh trong dịch vụ Google, chẳng hạn như trong
Kết quả tìm kiếm hoặc trong hồ sơ Google của bạn, hoặc ở những nơi khác trên
Các trang web và quảng cáo được hiển thị trên internet.

Google ghi lại các thông tin về hoạt động của bạn trong 1, đến
Để cải thiện các dịch vụ của Google cho bạn và những người khác. Nút Google +1
Để sử dụng, bạn cần một thế giới
Visible, hồ sơ công khai Google, ít nhất là cho các
Hồ sơ phải có tên được lựa chọn. Tên này là trong tất cả
Sử dụng dịch vụ của Google. Trong một số trường hợp, tên này cũng có thể
thay thế một tên khác, bạn khi chia sẻ nội dung
Đã sử dụng tài khoản Google của bạn. Danh tính của tiểu sử trên Google của bạn
có thể được hiển thị cho người sử dụng, biết địa chỉ e-mail của bạn hoặc
thông tin nhận dạng khác từ bạn.

Sử dụng các thông tin thu thập:

Ngoài các công dụng trên là những người bạn
thông tin cung cấp phù hợp với đối
Sử dụng Chính sách bảo mật của Google. Google phát hành
có thể tổng hợp số liệu thống kê về hoạt động 1
người sử dụng hoặc. chúng cho người dùng và các đối tác, như
Nhà phát hành, Các nhà quảng cáo hoặc các trang web liên kết.

 

Quy định bảo mật cho việc sử dụng Twitter

Chức năng của các dịch vụ Twitter được tích hợp trên các trang web của chúng tôi.
Các chức năng này được cung cấp bởi Twitter Inc., Twitter, Inc.
1355 Market St, Bộ 900, San Francisco, CA 94103, Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng
Twitter và các chức năng “Re-Tweet” là những người bạn
các trang web truy cập với tài khoản Twitter của bạn và liên kết khác
Trường hợp người sử dụng biết đến. Dữ liệu này cũng được truyền tới Twitter.

Xin lưu ý, rằng chúng tôi là nhà cung cấp các trang web không có
Kiến thức về các nội dung của dữ liệu truyền và sử dụng chúng thông qua
Nhận Twitter. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong các
Điều khoản bảo mật của Twitter tại
http://twitter.com/privacy.

Thiết lập riêng tư của bạn trên Twitter, bạn có thể trong
Cài đặt tài khoản dưới
http://twitter.com/account/settings thay đổi.

 

Thông tin, Xóa, Chặn

Bạn luôn luôn có quyền tự do thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ,
nguồn gốc và đích của nó và mục đích của xử lý dữ liệu cũng như một quyền chỉnh, Chặn
hoặc xóa dữ liệu này. Với mục đích này, cũng như các câu hỏi khác liên quan đến dữ liệu cá nhân, bạn có thể
luôn luôn bật địa chỉ quy định trong các dấu ấn của các webmaster với chúng tôi.

 

Nguồn tài liệu tham khảo: eRecht24, Facebook Disclaimer, Điều khoản Dịch vụ của Google Analytics, Chính sách bảo mật cho Google Adsense, Chính sách bảo mật cho Google +1, Chính sách bảo mật Twitter