Phương pháp vận chuyển.

Đức Post AG – DHL hay Hermes Nhóm Đức GmbH


Vận chuyển trong nước trên toàn nước Đức 4,30 €.

miễn phí vận chuyển 59,- để euro


Vận chuyển quốc tế (EU) 8,99- €

miễn phí vận chuyển 99,- để euro


Vận chuyển quốc tế (khắp thế giới) 14,99- €.

miễn phí vận chuyển 149,- để euro


Theo dõi của lô hàng: Bạn có thể theo dõi tình trạng lô hàng của Maxibrief / gói quốc tế trực tuyến của bạn để có được bất cứ lúc nào với ID lô hàng trên theo dõi.

Tất cả các lô hàng sẽ được gửi qua đường bưu điện đã đăng ký.

Khi viết công cụ đi ở nhà- và lô hàng của bạn ra nước ngoài cá nhân cho người nhận hoặc người nhận ủy quyền *. Điều này khẳng định khi nhận được thư đăng ký với chữ ký của mình. Bạn có thể xem nhận Về việc theo dõi lô hàng trên Internet.

* Lễ tân ủy quyền cho. B. người phối ngẫu hoặc người đại diện theo ủy quyền.