Phấn hút ẩm ra khỏi buồng riêng.
Trong phòng ẩm ướt đôi khi xảy ra, độ ẩm mà đi trên tủ trong phòng. Độ ẩm này còn có tác dụng khó chịu trên hàng may mặc, Gỗ hoặc giấy, mà nằm trong cái tủ.

Độ ẩm khó chịu có thể được gỡ bỏ từ các tủ, chỉ khi một số mẩu phấn (Chalk hoặc vỉa hè phấn) trong tủ, được treo như một ví dụ về một cái móc.
Ngoài ra, các mảnh than có thể được đặt trong một túi dệt hoặc hộp giày, trong đó nhiều lỗ nhỏ được cắt ra. Bằng cách này, đáng chú ý làm giảm độ ẩm trong nội các và là giải pháp tạm thời để công việc đổi mới cần thiết để độ ẩm trong phòng.